Tag:
IBSN: 9789087280826
Pages: 575
Format: Paperback
Published: March 2011
Language: Dutch
Price: €64.95

Democratie doorgelicht

Het functioneren van de Nederlandse democratie

In Democratie doorgelicht – Het functioneren van de Nederlandse democratie legt een vijftigtal politicologen en bestuurskundigen het huidige Nederlandse politieke bestel langs democratische meetlat. Kernvraag van deze unieke gezamenlijke onderneming is of de Nederlandse democratie nog wel naar behoren functioneert.

Velen hebben grote zorgen over bestuurlijke integriteit en een kloof tussen kiezers en gekozenen. Wat is eigenlijk het bestaansrecht van al die politieke partijen? Hoe zit het met de opkomst van populisme en de rol van de media hierbij? En wat betekent dit alles in het licht van naar Brussel weglekkende bevoegdheden zonder dat daarop controle lijkt te bestaan? Los van eigen politieke voorkeuren, zonder opgeheven vinger en zonder overbodig vakjargon vormt deze eerste democratic audit een standaardwerk over de belangrijkste aspecten van onze democratie.

 

Prof.dr. Rudy Andeweg is hoogleraar empirische politicologie aan de Universiteit Leiden. Prof.dr. Jacques Thomassen is hoogleraar politicologie aan de Universiteit Twente.

64.95

Out of stock

Go to previous page

Related titles