LUP Academic

Het Nederlands hoger onderwijsrecht

Een thematisch commentaar op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Een thematisch commentaar op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Ruud Louw

About this book

Dr. Ruud Louw belicht de juridische kant van het hoger onderwijs om meer bekendheid te geven en meer inzicht te verschaffen in het hoger onderwijs aan de hand van de centrale vraag of de onderlinge bevoegdheidsverdeling van de overhead en instellingen voor hoger onderwijs binnen de constitutionele uitgangspunten van het Nederlands bestel nog wel adequaat is Kan de zelfstandigheid van die instellingen ten opzichte van de overheid worden vergroot zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van de overheid?

Deze studie werd verricht in het kader van het facultaire onderzoeksprogramma Hervorming van sociale regelgeving.

 

Mr. Dr. Ruud Louw is verbonden aan de Universiteit Leiden, voorheen algemeen directeur en secretaris van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

 

Read more
  1. ISBN: 9789087281328
  2. Published: June 2011
  3. Pages: 800
  4. Language: Dutch
  5. Format: Paperback
  6. Price:

    69.95