Grondslagen van de fysica

Author: Mw de Markiezin van Chastellet, Margriet van der Heijden (inleiding)

Editor: Jan-Willem van Holten (trans.), Margriet van der Heijden (inleiding)

About this book

Forthcoming July 2023

Grondslagen van de fysica (Institutions de Physique) werd gepubliceerd door Mme du Châtelet in 1740, met een tweede, uitgebreid bewerkte editie in 1742. Het bevat een vrij volledige inleiding tot de hedendaagse natuurfilosofie, grotendeels in de geest van Leibniz, en de nieuwe natuurwetenschap zoals ontwikkeld door Descartes, Galileo, Huygens en Newton, en tijdgenoten. De tweede editie bevat ook brieven die zijn uitgewisseld in een geschil met M. de Mairan, permanent secretaris van de Koninklijke Academie in Parijs. Het boek wastot nu toe niet beschikbaar in een Nederlandstalige versie. Delen van het boek werden (zonder referentie) gebruikt in artikelen in de Encyclopédie van D’Alembert en Diderot. Het boek bevat kiemen van ideeën die later uitgebreider zijn ontwikkeld door Immanuel Kant en andere filosofen van de Verlichting.

In de afgelopen jaren is de bijdrage van Mme du Châtelet aan de introductie van Newtoniaanse concepten en ideeën in 18e-eeuwse Franse wetenschappelijke kringen, niet alleen haar instructies, maar ook haar vertaling van Newtons Principia in het Frans, invloedrijker geworden.

Dit boek is zeer de moeite waard voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de wetenschap en natuurfilosofie, de geschiedenis van de Verlichting, de rol van vrouwen in de ontwikkeling van de 18e-eeuwse filosofie en wetenschap, en de oorsprong van moderne wetenschappelijke concepten.

Mw de Markiezin du Châtelet was een Franse wiskundige, natuurkundige en schrijfster.

Jan-Willem van Holten is emeritus medewerker van Nikhef, het nationaal instituut voor fundamentele natuurkunde en bijzonder hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden.

Margriet van der Heijden is  natuurkundige en hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de TU Eindhoven.

Available on backorder

Format: Hardback

Pages: 384

Illustrated: b/w

ISBN Print: 9789087284053

ISBN ePDF: 9789400604506

Published: 1 July 2023

Language: Dutch

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

Be the first to hear about the latest news and publications of LUP.

Subscribe to our newsletter >>

X